Need Help ?
Call: +977- 027520029
News Flash

कर्मचारी विवरण

  • नाम :  भिष्म सिटौला ठेगाना :  निघुरादिन-२, ताप्लेजुङ पद :  कम्प्युटर अपरेटर

  • नाम :  सुर्य प्रसाद न्यौपाने ठेगाना :  झापा पद :  विद्यालय निरीक्षक

  • नाम :  अम्बिका प्रसाद खनाल ठेगाना :   पद :  प्राविधिक सहायक

  • नाम :  चूडामणि निरौला ठेगाना :  बिर्तामोड न.पा.-६,झापा पद :  नायब सुब्बा

  • नाम :  मदनकुमार श्रेष्ठ ठेगाना :  इ.न.पा. ९, बालनबस्ती, इलाम पद :  का.स. पाँचौं तह

  • नाम :  ललितकुमार लिम्बु ठेगाना :  इ.न.पा.९,इलाम पद :  का.स.

  • नाम :  अशोक कुमार महतो ठेगाना :  ज.न.पा.-४,धनुषा पद :  सब इन्जिनियर

  • नाम :  बन्देश सापकोटा ठेगाना :  इ.न.पा.,इलाम पद :  सब इन्जिनियर

  •  1 2 >