Need Help ?
Call: +977- 027520029
News Flash

वेरुजु विवरण

प्रकाशित मिती:  २०७४-०५-१८

जिल्लास्थित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुले यहाँ राखिएको फाइलमा आफ्नो विद्यालयको वेरुजु विवरण भए नभएको यकिन गरी समयमा नै फरफारक गर्नका लागि आवश्यक कागजात सहित कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।