Need Help ?
Call: +977- 027520029
News Flash

शिक्षा सेवा आयोग

प्रकाशित मिती:  

शिक्षा सेवा आयोगको वढुवा सिफारीस अनुसारका इलाम जिल्ला स्थित प्राथमिक द्धितीय श्रेणी १९ जना र प्राथमिक प्रथम श्रेणी १ जना शिक्षकहरुको वढुवा नियुक्ति जि शि का इलामको मिति २०७१।६।३० निर्णय अनुसार भएको हुँदा सम्बन्धीत शिक्षकहरुलाई वढुवा हुनुभएकोमा वधाई एवं नियुक्ति पत्र वुझ्न सूचित गरिन्छ।